Myynnin johtaminen ja myyntiprosessi

Myynnin johtaminen

Myynnin johtaminen on yksi keskeisistä yrityksen menestystekijöistä. Sujuva myyntiprosessi ja hyvin johdettu myyntiorganisaatio antavat hyvät lähtökohdat liiketoiminnalle. Ennen myyntiprosessin määrittelyä ja CRM-järjestelmän käyttöönottoa on tarkasteltava yrityksen liiketoiminnan tavoitteita ja mittareita. Myynnin painopisteet ja viimekädessä myös myyntiprosessi määrittyvät yrityksen strategian kautta. Varsinkin pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä puuttuu usein kokonaan työkalut myynnin johtamiselle. Tuemme asiakkaitamme myös myyntiprosessin ja myynnin johtamisen kehittämisessä. Myyntiä voidaan usein tehostaa jo suhteellisen pienillä ja yksinkertaisilla toimenpiteillä.

iStock_000019999849_400px

Myynnin tavoitteet ja mittarit

On hyvin tärkeää, että myyntiputkesta muodostuu tasapainoinen ja myyntiputkessa olevat myyntimahdollisuudet liikkuvat myyntiputkessa eteenpäin. Jos näin ei ole, on myyntiprosessissa tai myyntitoiminnassa jotain pielessä. Hyvin valittujen myynnin mittarien ja yrityksen strategiaan sovitetun myyntiprosessin avulla voidaan varmistaa, että myynnillä on hyvät edellytykset onnistua. Tyypillisesti myyntitoimintaa seurataan myyntiaktiviteettia ja euromääräistä myyntiä mittaamalla. Kehittyneemmässä myynnin seuraamisessa tarkastellaan myyntiputkea sekä kokonaisuutena että myyntiprosessin vaiheita erillisenä ja lisäksi tarkastellaan myös myyntiputken virtausnopeutta.

iStock_000022010957_400px

Myyntiprosessi

Myynnin johtamisen keskeisiä tekijöitä on yritykselle räätälöity myyntiprosessi, jota ilman myynnin johtaminen ja luotettava ennustaminen on vaikeaa. Päivitetty myyntisuppilo antaa nopeasti tarkan kokonaiskuvan myynnin tilasta. Ilman systemaattista myyntiprosessia ja hyvin johdettua myyntisuppiloa on myynnin budjetointi ja ennustaminen hyvin epätarkkaa. Myyntiprosessin avulla voidaan myös varmistaa, että tärkeät tehtävät tulevat hoidetuksi ajallaan. Myyntiprosessi voi olla hyvinkin yksilöllinen ja sen sisältöön vaikuttaa moni tekijä, kuten liiketoiminnan luonne, toimiala ja yrityksen kehitysvaihe. Myyntiprosessin avulla rakennetaan sekä myyntiä että koko muuta yritystä hyödyttävä toimintatapa.

iStock_000025850414_400px

Mikä on CRM?

Lue lisää

CRM-käyttöönotto

Lue lisää

CRM-vertailu

Lue lisää