CRM-järjestelmä ja mitä hyötyä siitä on?

Mikä on CRM-järjestelmä?

CRM-järjestelmä on kaikkien myyntitoimintaan ja asiakaspalveluun vakavissaan panostavien organisaatioiden päivittäistyökalu. Modernit järjestelmät on toteutettu selainpohjaisina pilvipalveluina ja niitä voi käyttää myös mobiilisovelluksien kautta. CRM-järjestelmä sisältää tyypillisesti ainakin prospektien ja asiakkaiden perustiedot, asiakkaiden kontaktointiin liittyvät muistiinpanot ja aktiviteetit sekä markkinoinnin kampanjat ja uutiskirjeet. Lisäksi järjestelmään voidaan kerätä tietoa tarjouksista ja tilauksista sekä uusista myyntimahdollisuuksista ja niiden etenemisestä myyntiputkessa (tai myyntisuppilossa).

Miten voit hyödyntää järjestelmän tietoja?

CRM-järjestelmän tietoja analysoimalla voidaan löytää myös aivan uusia asiakkaita ja tunnistaa myyntimahdollisuuksia, joihin ei aikaisemmin ole osattu edes kiinnittää huomiota. CRM-järjestelmän raportointia ja hakutoimintoja käyttämällä voidaan jalostaa tietoa havainnolliseen muotoon ja hyödyntää tietoja niin päivittäistyössä kuin johtamisessa.

Mitä CRM lyhenne tarkoittaa?

Laajemmin tarkasteltuna CRM eli ”Customer Relationship Management” on toimintafilosofia, jolla kehitetään asiakassuhteita ja organisaation myyntikulttuuria. Se on siis paljon muutakin kuin pelkkä järjestelmä.

crm järjestelmä

Minkälainen on hyvä CRM-järjestelmä?

Hyvän järjestelmän avulla saadaan helposti 360 asteen näkymä asiakkaista ja myynnistä. Asiakastietokannan ja myyntiputken tietojen avulla voidaan luoda ajantasaiseen ja oikeaan tietoon perustuva myyntistrategia ja suunnitella konkreettisia myyntitoimenpiteitä tai kampanjoita. Helppokäyttöinen järjestelmä on perusedellytys sille, että järjestelmää käytetään ja sinne kirjataan asiakastietoja aktiivisesti. Modernissa järjestelmässä on myös mahdollisuus automatisoida myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun päivittäisiä rutiinitehtäviä.

Miksi CRM-järjestelmä?

 • Asiakaslähtöisen organisaation päivittäistyökalu
 • Auttaa myymään enemmän ja paremmin
 • Systematisoi ja yhdenmukaistaa myyntiprosessia
 • Auttaa ennustamaan ja ohjaamaan myyntiä
 • Parantaa asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä
 • Edistää myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä

CRM-järjestelmän hyödyt

 • Auttaa tunnistamaan strategisesti tärkeät asiakasryhmät
 • Tukee myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua
 • Luo asiakaslähtöistä toimintakulttuuria organisaatiossa
 • Asiakkaat arvostavat ammattimaista tapaa toimia
 • Auttaa luomaan toimivia ja kannattavia asiakassuhteita
 • Tukee liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta