CRM-järjestelmä

Mikä on CRM-järjestelmä ?

CRM-järjestelmä on ammattimaiseen myyntitoimintaan ja asiakaspalveluun panostavien organisaatioiden päivittäistyökalu. Modernit järjestelmät on toteutettu selainpohjaisina pilvipalveluina ja niitä voi käyttää myös mobiilisovelluksien kautta.

Hyvä CRM-järjestelmä sisältää ainakin asiakkaiden perustiedot, kontaktointiin liittyvät muistiinpanot, myyntiaktiviteetit ja erilaiset markkinoinnin kampanjat. Järjestelmään tulee voida kerätä helposti tietoa myyntimahdollisuuksista ja sieltä on pystyttävä seuraamaan niiden etenemistä myyntisuppilossa voitetuiksi kaupoiksi.

Asiakastietokannan analysointi

CRM-järjestelmän tietoja analysoimalla voi löytää myös aivan uusia asiakkaita ja myyntimahdollisuuksia, joihin ei aikaisemmin ole osattu edes kiinnittää huomiota. CRM-järjestelmän raportointia ja hakutoimintoja käyttämällä voidaan jalostaa tietoa havainnolliseen muotoon ja hyödyntää tietoja niin päivittäistyössä kuin johtamisessa.

CRM toimintafilosofiana

CRM (Asiakkuudenhallinta) on paljon muutakin kuin vain järjestelmä.  Strategiaan ja johtamiseen liitettynä toimintafilosofiana asiakassuhteiden hoitamiseen liittyviä tavoitteita ja toimintatapoja pyritään jalkauttamaan organisaatiossa laajemminkin kuin vain myyntitiimeissä tai asiakasvastaavien toimenkuvissa. Asiakastyö nähdään laajemmin koko organisaation vastuulla.

crm-järjestelmä

Minkälainen on hyvä CRM-järjestelmä ?

Hyvän järjestelmän avulla saadaan helposti 360 asteen näkymä asiakkaista ja myynnistä. Asiakastietokannan ja myyntiputken tietojen avulla voidaan luoda ajantasaiseen ja oikeaan tietoon perustuva myyntistrategia ja suunnitella konkreettisia myyntitoimenpiteitä tai kampanjoita.

Helppokäyttöisyys on perusedellytys sille, että järjestelmää käytetään ja sinne kirjataan asiakastietoja aktiivisesti. Modernissa järjestelmässä on myös mahdollisuus automatisoida myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun päivittäisiä rutiinitehtäviä.

Hyvä CRM antaa kaikille asiakkaiden kanssa tekemisissä oleville henkilöille – ei pelkästään myyjille – parhaat mahdolliset työkalut ja menetelmät asiakassuhteiden ylläpitämiselle ja hoitamiselle.

Mitä hyötyä on CRM-järjestelmästä ?

300
Parantunut liidien konversio.
41
Enemmän myyntiä ja tuloksia.
27
Parempi asiakastyytyväisyys.
24
Lyhyempi ja nopeampi myyntisykli.
23
Vähemmän myynti- ja markkinointikuluja.
*) Zoho CRM käyttäjille tehty kysely

Miksi CRM-järjestelmä ?

 • Asiakaslähtöisen organisaation päivittäistyökalu
 • Auttaa myymään enemmän ja paremmin
 • Systematisoi ja yhdenmukaistaa myyntiprosessia
 • Auttaa ennustamaan ja ohjaamaan myyntiä
 • Parantaa asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä
 • Edistää myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä

CRM-järjestelmä työkaluna

 • Auttaa tunnistamaan strategisesti tärkeät asiakasryhmät
 • Tukee myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua
 • Ohjaa asiakaslähtöistä toimintamallia organisaatiossa
 • Asiakastietämys tarkoittaa parempaa asiakaspalvelua
 • Auttaa rakentamaan tuloksellisia asiakassuhteita
 • Tukee liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta