CRM järjestelmä

CRM-järjestelmä

CRM-järjestelmä on kaikkien myyntitoimintaan vakavissaan panostavien organisaatioiden päivittäistyökalu. Modernit järjestelmät on toteutettu selainpohjaisina pilvipalveluina ja niitä voi käyttää myös mobiilisovelluksien kautta. Hyvän järjestelmän tunnusmerkkejä ovat korkea käyttöaste sekä mahdollisuus automatisoida myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun päivittäisiä rutiinitehtäviä.

Asiakkuudenhallintajärjestelmä sisältää tyypillisesti ainakin prospektien ja asiakkaiden perustiedot, asiakkaiden kontaktointiin liittyvät muistiinpanot ja aktiviteetit sekä markkinoinnin kampanjat ja uutiskirjeet. Lisäksi järjestelmään voidaan kerätä tietoa myyntimahdollisuuksista ja asiakaskohtaisien toimenpiteiden etenemisestä myyntiputkessa (tai myyntisuppilossa). Järjestelmä ei ole pelkästään myynnin työkalu vaan se tuottaa myös tärkeää informaatiota erilaisten raporttien ja myyntiennusteiden kautta.

Customer Relationship Management

Asiakkuudenhallinta on organisaation toiminta- ja johtamismalli, jolla kehitetään asiakassuhteita ja tehostetaan myyntiä. Se on siis paljon muutakin kuin myynnin ja asiakashallinnan prosesseja tai pelkkä järjestelmä. Kantavana ajatuksena on asiakaslähtöisyyden juurruttaminen myös myyntiorganisaation ulkopuolelle niin, että asiakkaat saisivat tasalaatuista palvelua riippumatta siitä keneen he organisaatiossa ovat yhteydessä. Asiakkuudenhallinta sytematisoi ja selkiyttää yhteydenpitoa asiakkaisiin mikä auttaa organisaatiota myös ymmärtämään paremmin asiakastarpeita ja tuottamaan niihin sopivia ratkaisuja.

iStock_000022083068XSmall

Miksi CRM järjestelmä?

 • Asiakaslähtöisen organisaation päivittäistyökalu
 • Auttaa myymään enemmän ja paremmin
 • Systematisoi ja yhdenmukaistaa myyntiprosessia
 • Auttaa ennustamaan ja ohjaamaan myyntiä
 • Parantaa asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä
 • Edistää myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä

Mitä hyötyä on CRM järjestelmästä?

 • Auttaa tunnistamaan strategisesti tärkeät asiakasryhmät
 • Tukee myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua
 • Luo asiakaslähtöistä toimintakulttuuria organisaatiossa
 • Asiakkaat arvostavat ammattimaista tapaa toimia
 • Auttaa luomaan toimivia ja kannattavia asiakassuhteita
 • Tukee liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta