CRM = Asiakkuudenhallinta

Mitä CRM tarkoittaa ?

CRM tulee sanoista Customer Relationship Management millä viitataan asiakassuhteiden hallintaan. Aikanaan käsite miellettiin vieläkin suppeammin lähinnä asiakaspalvelun kehittämiseksi, mutta nykyään sillä tarkoitetaan laajempaa koko organisaation strategiaa tai toimintamallia. Asiakkuudenhallinta on suomenkielinen vastine CRM käsitteelle.

CRM on myös yleisesti käytetty lyhenne, kun puhutaan erilaisista asiakastietojärjestelmistä tai myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ohjelmistoista.

Asiakkuudenhallinta (CRM)

Organisaation toimintamallina asiakkuudenhallinta korostaa hyvien asiakassuhteiden merkitystä – tavoitteellista yhteydenpitoa asiakkaisiin ja luottamuksen rakentamista. Taustalla on ajatus siitä, että mitä paremmin asiakkaat ja heidän tarpeensa tunnetaan, sitä helpommin heille voidaan myös myydä. Asiakastyö nähdään laajasti koko organisaation eikä vain myyntiosaston tehtävänä.

CRM asiakkuudenhallinta

Asiakkuudenhallinta on priorisointia

Asiakkuudenhallinta auttaa tunnistamaan hyvät asiakkuudet ja kohdentamaan resursseja tehokkaasti. Tällaiset asiakkuudet rakentuvat usein henkilösuhteiden kautta, kun päästään keskustelemaan todellisista asiakastarpeista ja niihin sopivista ratkaisuista. Joskus voi olla järkevää myös luopua asiakkaista jos tarve ja ratkaisu eivät kohtaa tai asiakassuhteella ei vain ole muita edellytyksiä kehittyä.

Asiakkuudenhallinnan hyötyjä

 • Yhteinäistää toimintapoja organisaation sisällä
 • Auttaa tunnistamaan kannattavia asiakkuuksia
 • Auttaa tunnistamaan uusia myyntimahdollisuuksia
 • Systematisoi asiakashoitoa ja myyntityötä
 • Luo asiakaslähtöistä ajattelua koko organisaatiossa
 • Parantaa asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta
 • Kasvattaa liikevaihtoa ja tulosta.

Asiakkuudenhallintajärjestelmä

Asiakkuudenhallintajärjestelmä tai CRM-järjestelmä on työkalu asiakastyön tehostamiseksi. Useimmat järjestelmät toteutetaan nykyään pilvipalveluina mikä on nopeuttanut merkittävästi käyttöönottoja ja integraatioita. CRM on tietokanta, johon kerätään tietoa asiakkaista, yhteydenpidosta ja aktiviteeteista. Asiakaspalvelukin paranee, kun historiatieto on nopeasti saatavilla.

CRM työkaluna asiakastyössä

 • Asiakas- ja myyntitiedot keskitetysti saatavilla
 • Systematisoi myyntitoimintaa ja asiakaspalvelua
 • Helpottaa asiakasrajapinnassa toimivien päivittäistyötä
 • Lisää myyntiä sekä nykyisille että uusille asiakkaille
 • Tukee ja helpottaa myynnin johtamista
 • Tarkentaa myynnin ennusteita ja budjetointia
 • Edistää myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä.

Nykyaikainen CRM-työkalu

Myynnin tarpeisiin skaalautuva Zoho haastaa perinteiset järjestelmät erinomaisella käyttöliittymällä sekä edistyksellisillä myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun integraatioilla.

Lue lisää

Käyttöönottopalvelu

Varmista onnistunut CRM-käyttöönotto palvelumme avulla. Keskity omaan liiketoimintaasi ja anna meidän hoitaa käyttöönottoprojekti vaivattomasti avaimet käteen periaatteella.

Lue lisää

Järjestelmän vaihtopalvelu

Palvelumme on tarkoitettu sinulle, joka tuskailet tarpeisiisi sopimattoman järjestelmän kanssa. Meillä on valmiit prosessit, joilla voimme siirtää tiedot Zohoon kaikista yleisimmistä järjestelmistä.

Lue lisää